Skip to Main Content

Mendeley

Crear una bibliografia

Per a generar la bibliografia corresponent a les citacions que has inserit al text, situa el cursor al punt del text on vols inserir-la i clica l'opció "More > Insert Bibliography".

Crear una bibliografia amb Mendeley

Com referenciar sense text ni citacions

Mendeley Reference Manager permet generar referències bibliogràfiques de forma aïllada (sense necessitat d'inserir prèviament citacions en un text):

 • col·loca't sobre la referència que t'interessa
 • clica el botó dret del ratolí i escull l'opció 'Copy Formatted Citation'
 • obre el document on vols inserir la citació amb qualsevol processador de text
 • col·loca el ratolí on vols inserir la referència bibliogràfica
 • fes 'Control+V' o bé clica el botó dret del ratolí i escull 'Enganxar'

Inserir una referència bibliogràfica

Mendeley Reference Manager permet crear bibliografies escollint de la teva biblioteca les referències i l'estil de citació que ens interessen (sense necessitat d'inserir citacions en un text):

 • selecciona a la teva biblioteca les referències que vulguis afegir a la bibliografia
 • escull l'estil bibliogràfic
 • copia com a Formatted citation
 • obre el document on vols inserir la bibliografia amb un processador de text
 • col·loca el ratolí al punt del document on vols inserir la bibliografia
 • fes 'Control+V'

Bibliografia ràpida sense text ni citacions