Skip to Main Content

Mendeley

Inserir citacions

Per tal d'inserir una citació en el text:

  1. col·loca el cursor en el punt del document on vols inserir-la
  2. selecciona la carpeta o grup on es troba la referència que vols citar. Per defecte, apareix la carpeta "All References"
  3. si la teva biblioteca és molt àmplia, pots buscar el nom de l'autor o una paraula del títol per trobar la referència
  4. un cop localitzada, marca-la. També pots marcar més d'una referència a la vegada
  5. finalment, clica "Insert 1/2/3 citation/s", a la part inferior del lateral

 

Inserir una citació amb Mendeley Cite