Skip to Main Content

Zotero

Exportar la teva biblioteca (des de Zotero cap a altres gestors)

Zotero permet exportar les referències a un altre gestor. Per fer-ho cal generar un fitxer en format *.bib, *.ris o *.xml i carregar-lo al gestor desitjat:

  1. Situa el cursor a La meva biblioteca o a la carpeta que desitgis exportar.
  1. Clica el botó dret del ratolí i selecciona l'opció Exporta biblioteca

Exporta la teva biblioteca de Zotero

 

  1. Escull un dels formats esmentats anteriorment i desa el fitxer
  1. Obre el gestor destinatari de les referències i importa el fitxer que t'has descarregat.

Si traspasses una biblioteca sencera d'un gestor a un altre, tingues en compte que normalment:

  • No es manté el sistema de carpetes, subcarpetes i/o grups, i per tant, hauràs de crear-lo de nou.
  • No s'importen els documents adjunts a les referències

També pots exportar únicament una col·lecció o unes quantes referències: marca-les, clica el botó dret del ratolí i selecciona Exporta els elements seleccionats:

Exportar referències des de Zotero

Tot seguit, només has d'escollir el format d'exportació. Els més habituals i compatibles amb d'altres gestors són RIS o BibTex.

Importar la teva biblioteca (des d'un altre gestor de referències cap a Zotero)

Si el que vols és traspassar la teva biblioteca d'un altre gestor cap a Zotero, pots utilitzar el mateix sistema (generar l'arxiu el format .bib, .ris o .xml des del gestor d'origen i carregar-lo a Zotero).

Tot i així, Zotero disposa d'instruccions per fer una importació directa més senzilla des dels gestors de referències més comuns, permetent-te així mantenir el sistema de carpetes. Per exemple des de: