Bases de dades recomanades

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Alternate Name(s):Normes UNE

Accés a la col·lecció completa de Normes UNE, incloses les ratificades (normes adaptades però no traduïdes) i les anul·lades; en total, més de 50.000 documents. Els continguts d'AENORmás estan subjectes a una llicència d’ús que permet imprimir els documents exclusivament per a ús intern però les còpies no poden ser arxivades ni escanejades.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Manual d'usuari

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Plataforma de llibres electrònics d'informàtica en castellà publicats per Ediciones ENI. Adreçada a estudiants d'informàtica de 1r curs i estudiants d'assignatures d'informàtica d'altres titulacions d'enginyeries. En accedir-hi per primer cop, es crea un perfil personal amb el nom d'usuari utilitzat per accedir, necessari per conservar les darreres cerques fetes, els marcadors, les anotacions i els llibres preferits. Visualització en línia (no permet la descàrrega en format PDF dels llibres, excepte del material complementari en cas que el llibre en disposi).

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Bases de dades en accés obert

Dialnet és una bases de dades multidisciplinària que recull publicacions (articles, llibres, congressos, tesis, etc.) de l'àmbit iberoamericà i que proporciona l’enllaç al text complet dels documents quan es troben en accés obert.

Accés obert
Més informació

Pàgina d'ajuda

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Base de dades a text complet dels anys subscrits de les revistes, normes i actes de congressos editats per l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) i l'Institute of Electric Engineering (IET). Conté més de 5 milions de documents. Permet la creació d'un perfil individual per gestionar cerques i alertes.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Pàgina d'ajuda

Videotutorial

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Plataforma de llibres electrònics a text complet que dona accés a llibres de text i manuals bàsics universitaris en l'àmbit de les enginyeries. Els llibres són consultables en streaming (no permet descàrrega ni impressió). Inclou, entre d'altres, obres dels autors: Callister (materials), Jiménez Montoya (formigó), etc.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Tutorials

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Eina d'anàlisi dins la plataforma Web of Science que proporciona dades bibliomètriques de revistes científiques seleccionades a nivell internacional des de 1997. Ofereix mètriques de citació, impacte o accés obert, entre d'altres.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Per accedir, un cop validats amb el Servei eBIB, seleccioneu la Universitat Politècnica de Catalunya del desplegable Instituciones federadas de la FECYT. Si l'accés és a través de la FECYT, seleccioneu la Universitat Politècnica de Catalunya del desplegable.

Eina d'anàlisi del JCR de la FECYT.

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Portal de llibres electrònics a text complet publicats des de 1973 per l'editorial Springer. La col·lecció està especialitzada en informàtica, intel·ligència artificial i bioinformàtica. Inclou monografies i actes de congressos. Permet la creació d'un compte personal per gestionar cerques i alertes (el mateix per a tots els productes Springer).

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Inclou les sèries "Lecture Notes in Artificial Intelligence" (LNAI) i "Lecture Notes in Bioinformatics" (LNBI).

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
 • Bases de dades en accés obert

Col·lecció de més de 1.000 llibres digitals (alguns en accés obert) creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya per impulsar i facilitar la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca. La majoria han estat publicats per IDP (Iniciativa Digital Politècnica). Els llibres abasten tots els àmbits d'estudi i recerca de la UPC des de mitjans del s. XX.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

 

 • Consulta des d'un ordinador no connectat a la xarxa ("off line") al propi PC. Aquesta consulta es pot fer mitjançant el visor iOffline basat en tecnologia Adobe Air, el qual es pot descarregar clicant a l’enllaç "Download iOffline" disponible a la prestatgeria de la interfície.
   
 • Alguns dels títols disponibles es poden descarregar en format "epub", estàndard compatible amb la majoria de lectors de llibres digitals i tablets del mercat.
Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Portal de llibres i revistes electròniques editats per Elsevier i per altres editorials com Academic Press, North Holland o Pergamon. Dona accés a més de 1800 llibres i quasi 4000 revistes d'àmbits multidisciplinars a text complet. Permet la creació d'un perfil personal per gestionar cerques i alertes (el mateix que per a la resta de productes d'Elsevier).

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

No accessible amb versions anteriors d'Internet Explorer 9.

Pàgina d'ajuda

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB

Base de dades produïda per Elsevier que conté més de 77 milions de registres d'articles de revista, llibres, conferències i patents; alguns daten del s. XVIII. Ofereix informació sobre citacions, impacte i demès mètriques. Permet la creació d'un perfil personal per gestionar cerques i alertes (el mateix que per a la resta de productes d'Elsevier).

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

No accessible amb versions anteriors d'Internet Explorer 9.

Consulta les gravacions dels webinars oferts per Scopus i FECYT.

Més informació

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

 

 

Recomanada
 • Restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIBWeb of Science de l'empresa Clarivate Analytics és una col·lecció de bases de dades de referències bibliogràfiques i citacions de publicacions científiques que recullen informació des de 1990 fins l'actualitat. Està formada per la col·lecció bàsica Core Collection, les eines per l'anàlisi i avaluació i altres bases de dades addicionals.

Accés restringit a la comunitat UPC mitjançant eBIB
Més informació

Per accedir, un cop validats amb el Servei eBIB, seleccioneu la Universitat Politècnica de Catalunya del desplegable Instituciones federadas de la FECYT. Si l'accés és a través de la FECYT, seleccioneu la Universitat Politècnica de Catalunya del desplegable.

Consulta les presentacions i gravacions dels webinars oferts per Clarivate i FECYT.

Més informació

Aquest recurs es troba subjecte a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor o editor del producte. Per a més informació consulteu les Normes d'ús dels recursos contractats sota llicència pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

title
Loading...