Skip to Main Content

Mendeley

Eliminar el camps actius de Mendeley d'un document

Per tal de poder modificar estils i citacions d'un document creat amb Mendeley Cite, aquest plugin crea tota una sèrie de camps actius al teu document de text de Microsoft Word marcats normalment amb un ombrejat o un requadre gris. És aconsellable que un cop acabis de redactar i editar el document, especialment si el vols compatir amb algú, transformis aquest document a un document sense camps actius. Això és útil per evitar modificacions en les citacions, la bibliografia o els estils de citació. Per fer-ho cal seguir aquest procés:

  1. fes una còpia de seguretat del document (mantenint els camps actius)
  2. selecciona tot el text del document amb les tecles Ctrl+E
  3. clica amb el botó dret del ratolí sobre una de les citacions
  4. selecciona "Suprimeix el control de contingut"
  5. el camps actius de Mendeley han desaparegut i ja pots guardar el document