Skip to Main Content

Mendeley

Afegint fitxers d'informació bibliogràfica

La majoria de bases de dades i altres fonts d'informació, permeten exportar la informació bibliogràfica recuperada en un fitxer de text compatible amb els programes gestors de referències. Els tipus de fitxers més habituals són:

  • RIS (Research Information Systems)
  • BibTeX
  • XML (eXtensible Markup Language)
  • Nbib

Mendeley és compatible amb aquest tipus de fitxer d'informació bibliogràfica. Per traspassar aquesta informació a Mendeley, afegeix els fitxers des de l'opció + Add new > File from computer' i es carregaran automàticament totes les referències contingudes en el fitxer.

Mendeley adding references