Skip to Main Content

Mendeley

Mendeley, LaTeX i Overleaf

Si treballes amb la versió gratuïta d’Overleaf segueix aquests passos:

  1. Has de tenir al teu projecte un fitxer sample.bib
  2. El fitxer main.tex ha d’incloure les instruccions:

\usepackage{biblatex} \addbibresource{sample.bib}

  1. A Mendeley Reference Manager, selecciona la referència que vols utilitzar.
  2. Amb el botó de la dreta del ratolí selecciona l’opció CopyBibTeX Entry.
  3. Enganxa-la dins del fitxer sample.bib