Skip to Main Content

Zotero

Zotero word processor plugin

Els complements de processador de textos de Zotero permeten inserir citacions en un document i generar-ne la bibliografia de forma automàtica. Estan disponibles per a:

  1. Microsoft Word
  2. LibreOffice
  3. Google Docs

Els connectors dels processadors de textos s'inclouen amb Zotero i s'instal·len automàticament per a cada processador de textos compatible al vostre ordinador quan inicieu Zotero per primera vegada.

Si tens algun problema amb la instal·lació d'aquest plugin pots consultar les instruccions sobre com instal·lar-ho manualment o com solucionar alguns problemes relacionats amb els processadors de textos.

 

Més informació: Zotero - Word Processor Plugins