Skip to Main Content

Zotero

Tipus de grup

Els grups a Zotero poden ser de tres tipus:

 • Públics oberts (qualsevol pot fer-se'n membre)
 • Públics tancats (l'administrador del grup ha d'aprovar les sol·licituds per fer-se'n membre)
 • Privats (només en poden ser membres les persones que rebin una invitació de l'administrador)

En aquest tipus de grups:

 • La biblioteca i la informació continguda és pública i qualsevol pot fer-se'n membre de forma immediata.
 • No cal ser usuari de Zotero per poder buscar i consultar la biblioteca d'aquests grups.
 • No es poden compartir els documents a text complet. 

Aquest tipus de grup està pensat per presentar públicament la feina d'un grup. Qualsevol persona pot veure'n la pàgina, però només en poden formar part les persones amb invitació o les que facin una sol·licitud i aquesta sigui aprovada per l'administrador.

En aquests grups:

 • No cal ser usuari de Zotero per poder buscar i consultar la seva biblioteca.
 • Si els administradors habiliten l'ús compartit d'arxius, els seus membres els poden compartir.

 

Només es poden compartir documents a text complet d’acord amb les condicions legals de cada editorial i dins d'un grup privat.

Als grups privats només hi poden accedir els seus creadors, administradors i membres prèviament convidats mitjançant la URL del grup.

En aquests grups:

 • Per a ser membre sí que cal ser usuari de Zotero.
 • No apareixen a l'eina de cerca de grups de Zotero.
 • Si els administradors habiliten l'ús compartit d'arxius, els membres del grup els poden compartir.

 

Només es poden compartir documents a text complet d’acord amb les condicions legals de cada editorial i dins d'un grup privat.