Skip to Main Content

Zotero

Eliminar el camps actius de Zotero d'un document

Quan s'insereixen citacions dins d'un text i es crea una bibliografia amb el plugin per a processdors de textos de Zotero, es creen tota una sèrie de camps actius dins del document per tal que Zotero pugui actualitzar les referències de manera automàtica. Aquests camps actius, en el moment d'editar-los, es mostren ombrejats.

És aconsellable que, un cop que s'ha acabat de redactar i editar el document, especialment si es vol compatir amb algú, es desactivin aquests camps per tal d'evitar modificacions en les citacions, la bibliografia o els estils de citació.

Per fer-ho, segueix aquest procés:

  1. Obre el document que conté camps actius en el processador de textos.
  2. Des de la pestanya Zotero del teu processador de textos, clica l'opció Unlink Citations.
  3. Apareixerà un missatge advertint-te que els Zotero no podrà actualitzar les cites i la bibliografia.
  4. Prem D'acord si ja has acabat d'editar i modificar les citacions i la bibliografia del document. Aquesta acció no és reversible.

Eliminar camps actius

 

 

Més informació: Zotero - Word Processor Plugins