Skip to Main Content

Zotero

Cerca i filtres

Cerca i filtres

Zotero et facilita la cerca de referències o documents dintre de la teva pròpia biblioteca de tres maneres diferents:

  1. cerca simple
  2. cerca avançada
  3. navegant per etiquetes (tags)

 

  1. Cerca simple

A la part superior dreta de la pantalla, una lupa dins un quadre de text dona 3 opcions de cerca ràpida dins la teva biblioteca. Pots buscar dates o termes a diferents camps predefinits:

  • Títol, autor i any
  • Tots els camps i etiquetes
  • A tot arreu (incloent el text complet)

Cerca simple

 

  1. Cerca avançada

A la part central superior, en canvi, disposes de la cerca avançada. Et permet definir diversos paràmetres com el lloc on buscar (la biblioteca sencera, un grup, un RSS, etc.), la inclusió de subcarpetes a la cerca, el camp o camps concrets on cercar, etc.

Cerca avançada

 

  1. Navegació per etiquetes

Cada referència de la teva biblioteca disposa d'una pestanya, a la part dreta de la pantalla, on s'enumeren les etiquetes (tags) relacionades amb aquest document. Aquestes etiquetes poden provenir directament de la web, catàleg o base de dades d'on has importat la informació bibliogràfica, o bé, pots crear-les, modificar-les o esborrar-les tu  mateix.

Totes les etiquetes presents a les referències de la teva biblioteca es mostren alfabèticament a la part esquerra de la pantalla. Clicant-hi, Zotero mostra tots aquells documents de la teva biblioteca que contenen aquesta etiqueta i acota la llista d'etiquetes únicament a les que es troben en aquests resultats. D'aquesta manera pots anar refinant la cerca cada vegada que escullis una nova etiqueta.

Navegació per etiquetes

 

Més informació: Zotero - Searching