Skip to Main Content

Zotero

Opcions de configuració dels grups

Un cop creat un grup hauràs de completar i configurar les diferents opcions disponibles:

 • el perfil del grup
 • el rol dels membres
 • els permisos de lectura i edició

Com que gran part de la informació continguda als grups, tant pel què fa als documents com als seus membres, és pública, cal configurar-ho amb cura.

El perfil del grup (Group settings) permet donar al grup:

 • nom
 • imatge o avatar
 • descripció del grup
 • assignar-li un àmbit de coneixement
 • indicar una URL relacionada
 • permetre o no comentaris d'altres usuaris

Perfil del grup

Des de la pestanya Member settings es pot definir el rol dels membres del grup que poden ser:

 • Propietari (Owner)
 • Administrador (Admin)
 • Membre (Member)

També des d'aquesta pàgina es poden enviar invitacions per afegir membres al grup, o bé esborrar membres. Quan s'envien invitacions o es reben sol·licituds per unir-se a un grup, els administradors o propietaris reben notificacions al seu Inbox (un servei de missatgeria interna de Zotero al que s'accedeix des de la part superior dreta de la pantalla).

Rol dels membres d'un grup

A més de poder escollir i canviar el tipus de grup que es gestiona, també pots decidir quin ús es pot fer de la informació continguda a la biblioteca del grup:

 • Lectura de la biblioteca: Pots definir si en pot llegir la biblioteca qualsevol persona (sigui o no usuària de Zotero) o només els membres del grup
 • Modificació/edició de la biblioteca: Pots permetre editar registres de la biblioteca a qualsevol membre del grup o només l'administrador
 • Edició de fitxers (documents a text complet): Pots permetre o denegar l'adjunció de fitxers a la biblioteca. Si permets l'adjunció, pots decidir si tots els membres els poden modificar/editar o si només ho pot fer l'administrador del grup. Aquest punt és molt important per tal de respectar els drets d'autor dels documents.

Configuració de la biblioteca de Zotero