Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Conceptes bàsics

A l'hora de fer un treball acadèmic és imprescindible que citis les fonts que has utilitzat per elaborar-lo (llibres, articles de revista, webs, lleis, gravacions, tesis doctorals, imatges, piulades, dades estadístiques, etc.), tant les que hagis citat a dins del text com les que només hagis consultat.

Citar correctament la bibliografia consultada és un indicador de la qualitat. Et serveix per donar credibilitat al teu treball, complir amb el rigor acadèmic i científic exigit, i evitar el plagi.

El teu treball ha, doncs, de contenir:

A més, per mantenir una coherència, cal que aquestes citacions i referències segueixin un estil bibliogràfic.

Per tant, quan busquis informació:

Anota de forma rigorosa les dades de qualsevol font d'informació que consultis

Consulta com fer les referències bibliogràfiques dels diferents documents. També pots utilitzar una eina de citació ràpida o un gestor de referències que et permeten recopilar fàcilment les referències dels documents consultats, incloure les citacions dins del treball i fer la bibliografia final de manera automàtica.