Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Mendely, Zotero i EndNote

Els últims anys, tant des de les biblioteques de la UPC com de la resta de biblioteques universitàries que formen part del CSUC, s’ha promogut l’ús de Mendeley com a principal gestor de referències en l’àmbit universitari. L’any 2013 Mendeley va ser adquirit pel grup editorial Elsevier i d'aleshores ençà s’han produït una sèrie de canvis que han afectat el seu funcionament:

 

 • actualitzacions constants, i no sempre a millor, de les seves interfícies
 • eliminació d’eines bàsiques com la creació de grups públics o la detecció de duplicats
 • incompatibilitat i problemes d’instal·lació amb molts programes com LibreOffice, els sistemes operatius Mac o algunes versions de Microsoft Word
 • un sistema d’atenció a l’usuari lent i, sovint, poc eficaç

 

És per això que, tot i que Mendeley continua essent un gestor de referències àmpliament utilitzat en l'àmbitl nacional i internacional, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius impulsarà l’ús d’altres programes de gestió de la bibliografia disponibles com són Zotero o EndNote Online. A partir d’aquest curs 2022-2023 es promourà especialment Zotero donades les seves característiques: 

 • es tracta d’un programa de codi obert que està en constant desenvolupament i millora. Permet la creació, per part de la comunitat de desenvolupadors, de plugins i aplicacions disponibles per a tots els usuaris. Zotero segueix amb els principis de la Ciència Oberta
 • la seva interfície i forma d’ús és similar a la de Mendeley, per tant, el procés d’aprenentatge del nou programa serà bastant intuïtiu
 • compta amb algunes eines que Mendeley ha deixat d’oferir (detecció de duplicats, creació de públics i privats, etc.) i amb altres de noves i força interessants com la creació d'informes o la subscripció a canals RSS
 • el seu plugin de citació és compatible amb LibreOffice, Word i Google Docs
 • el seu lector de PDF integrat permet traspassar citacions, comentaris i anotacions directament al text que estem redactant
 • tant la documentació, guies, vídeos i tutorials d’ús com el servei de resolució de dubtes no depenen únicament de personal contractat específicament per Zotero, sinó que tota la comunitat d’usuaris participa en el seu funcionament i desenvolupament
 • finalment, el programa té les mateixes prestacions tant en la seva versió gratuïta com de pagament, l'única diferència és la capacitat d’emmagatzematge