Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Incloure idees d'altres autors

Per incloure idees o paraules d'altres autors en el teu treball acadèmic o científic, pots fer-ho de dues maneres segons el que et convingui en cada cas.

Parafraseja, és a dir, expressa amb les teves pròpies paraules els pensaments o idees d'altres autors que has llegit per fer el teu treball.

Analitza les idees dels altres i aporta la teva visió sobre el tema, no només canviïs l'ordre de les paraules o utilitzis sinònims.

Sempre s'ha d'acompanyar de la font d'on has extret la idea original. Existeixen dos mètodes per citar la font: el numèric, ex. (5-8), [3] o 4 i el sistema autor i data, ex. (Torres 2019).

 

Exemple

Text original

La computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios.

Font: Jordi Torres i Mateo Valero. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015.

Paràfrasi Actualment, tal com analitzen Torres i Valero (2015) la incipient aplicació de la computació cognitiva al gran volum de dades sanitàries disponibles permet la identificació dels pacients que poden ser objecte d'atenció sanitària amb més probabilitat. Aquesta identificació incrementa la qualitat de l'atenció preventiva així com l'eficàcia en la utilització dels recursos sanitaris.
Bibliografia Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig, núm. 48004. ISSN 1133-4940.

Aquest exemple de paràfrasi cita l'article de premsa amb sistema autor i data.

Consulta els mètodes de citació, amb el sistema autor i data o numèric.

Per incorporar de forma literal el fragment de l'obra d'un autor al teu treball, emmarca els text entre cometes. Afegeix la font del document que citis i el número de pàgina.

Els textos es poden transcriure textualment, en la llengua original, o bé traduir-los a un altre idioma. En aquest darrer cas, cal indicar-ho de forma clara.

Consulta com se cita la font en el sistema autor i data o el sistema numèric.

 

Exemple

Text   original

La computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios.

Font: Jordi Torres i Mateo Valero. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015.

Citació textual

Actualment, "la computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios." (Torres i Valero 2015, p. 24)

Citació traduïda

Actualment, "la computació cognitiva es comença a aplicar sobre un gran nombre de dades sanitàries per identificar pacients amb més risc de malaltia o readmissió. Així, es millora l'atenció preventiva i es porta a terme un ús més eficaç dels recursos sanitaris." (Torres i Valero 2015, traduït del castellà, p. 24)
Bibliografia Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig, núm. 48004. ISSN 1133-4940.

 

Si el fragment és llarg (més de 4 línies) el paràgraf se sagna, no es posen les cometes i es pot fer el cos de lletra més petit:

Text d'exemple

Com afirma Guixà (2017, p. 27):

Gran parte de los riesgos a los que se puede estar expuesto en el trabajo se derivan de la propia instalación y equipo y tienen una legislación nacional o autonómica que les afecta totalmente. Cabe observar que, en realidad, del cumplimiento de estas legislaciones se deriva que los riesgos del equipo o instalación están controlados. Por tanto, se considera que si se cumple con las especificaciones establecidas en la legislación, no es necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgo porque no hay riesgo.

Bibliografia Guixà Mora, J., 2017. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgo: seguridad y salud laboral [en línia]. [Barcelona]: Iniciativa Digital Politècnica, Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC [Consulta: 17 març 2023]. ISBN 9788498806212. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/101071.

Per assenyalar que has suprimit un fragment del text s'indica amb tres punts entre claudàtors [...].

Si hi ha un error ortogràfic, tipogràfic, etc. en el text que se cita, s'ha de mantenir i es marca amb l'anotació [sic] entre claudàtors i amb lletra cursiva, darrere el mot.