Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

 

Taula comparativa de gestors

Accés Zotero Mendeley EndNote Basic/Online
Registre

Creant un compte d'usuari gratuït

Mendeley Free:

Creant un compte d'usuari gratuït

Mendeley Institutional Edition:

Creant un compte d'usuari seguint aquestes instruccions

Creant un compte d'usuari gratuït
Capacitat d'emmagatzematge

300 MB

Mendeley Free:

- 2 GB d'espai personal
- 100 MB d'espai en grups privats

Mendeley InstitutionaI Edition:

- 100 GB d'espai personal
- 100 GB d'espai en grups privats

Màxim 50.000 referències


2 GB de documents adjunts

Tipus d'aplicació

Doble plataforma:

- Versió web a través de navegador
- Versió escriptori descarregant Zotero a l’ordinador

Doble plataforma:

- Versió web a través de navegador
- Versió escriptori descarregant Mendeley a l’ordinador

Web
Compatibilitat de:
- sistemes operatius
- navegadors
- processadors de text
Zotero System Requirements Browsers and operating systems supported for Mendeley products EndNote Online Compatibility and System Requirements
Importació de registres

- Fitxers RIS, BibTeX i altres formats habituals

- Zotero Connector (plugin per a navegadors)

- Fitxers RIS, BibTeX i altres formats habituals

- Web importer (plugin per a navegadors)

- Fitxers RIS, BibTeX i altres formats habituals

- Capture Reference (plugin per a navegadors)

- Cerques directes a bases de dades

Arxius adjunts Sí, en local a l’ordinador Sí, en local Sí, al seu servidor
Compatibilitat amb processadors de text MS Office Word
Libre Office
Google Docs
MS Office Word MS Office Word
Compatibilitat amb Google Docs Sí, a través de Zotero Google Docs Integration No No
Compatibilitat amb Google Scholar Sí:
- Exportant/important referències en format BibTeX des de Google Scholar a Zotero
- Fent servir Zotero Connector 
Sí:
- Exportant/important referències en format BibTeX des de Google Scholar a Mendeley
- Fent servir Web importer

Sí:
- Exportant/important referències en format BibTeX des de Google Scholar a EndNote
- Fent servir Capture Reference

Compartir referències Sí, amb altres usuaris Mendeley Sí, amb altres usuaris d'EndNote
Grups Només grups privats Només grups privats
Perfil personal No No
Xarxa comunitària No No
App mòbil

Apps iOS i Android no oficials

No

Només iOS

Guia Zotero Documentation Mendeley Guides EndNote LibGuide
Suport tècnic Zotero FAQs Mendeley Support Center EndNote Help
Contacte @zotero @MendeleySupport EndNote Support