Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Apunts i treballs acadèmics

La majoria de treballs acadèmics són inèdits. Si es tracta d'una tesi publicada, la referència és descriu com un llibre i es recomana indicar que originalment es tracta d'una tesi i on s'ha presentat.

 

Elements bàsics

Autor. Títol del treball acadèmic. Nota del tipus de treball, institució acadèmica on es presenta, any de lectura.

 

Exemples

Torres, J. Extracció automàtica de paral·lelisme en bucles seqüencials numèrics amb recurrències. Tesi doctoral, UPC, Departament d’Arquitectura de Computadors, 1993.
Saborit Molist, J. La Casa Comella de Vic. Treball final de grau, UPC, Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, 2012.

La majoria de treballs acadèmics són inèdits. Si es tracta d'una tesi publicada, la referència és descriu com un llibre i es recomana indicar que originalment es tracta d'una tesi i on s'ha presentat. I cal incloure obligatòriament la data i adreça de consulta.

Si a la bibliografia es recullen documents en diferents suports (paper, electrònic, etc.), s'indica el tipus de suport després del títol o subtítol, per exemple: [en línia], [CD-ROM], [USB].

 

Elements bàsics

Autor. Títol del treball acadèmic [suport]. Nota del tipus de treball, institució acadèmica on es presenta, any de lectura [Data de consulta]. Disponibilitat i accés.

 

Exemples

Domingo Salvador, A. Desenvolupament d'una aplicació per Android per realitzar gràfics 2-D de sistemes químics [en línia]. Treball final de grau, UPC, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, 2015 [Consulta: 26 febrer 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/79926.
Garcés Alzamora, A. La ciudad teatro: el lugar de la escena y otros lugares [en línia]. Tesi doctoral, UPC, Departament de Projectes Arquitectònics, 2015 [Consulta: 26 febrer 2016]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/334981.

Elements bàsics

Autor/s. Títol dels apunts. Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document. A: Localització. Signatura topogràfica o altra localitzador del manuscrit.

 

Exemples

Brunau i Niubó, R. Estructures 2: comportament resistent. [2016?]. Apunts de l’assignatura Estructures 2, impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UPC. A: Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Signatura topogràfica: C 624.04 Bru.

 

En el cas dels apunts en línia cal incloure obligatòriament la data i l'adreça de consulta.

Si en una bibliografia es recullen documents en diferents suports (paper, electrònic, etc.), s'indica el tipus de suport després del títol o subtítol, per exemple: [en línia], [CD-ROM], [USB].

 

Elements bàsics

Autor/s. Títol dels apunts [suport]. Data (si no està inclosa a la nota). Nota de la naturalesa i difusió del document [Data de consulta]. Disponibilitat i accés.

 

Exemples

Mas Casals, O. M. Escales logarítmiques [en línia]. 2021. Apunts de l’assignatura Circuits i Sistemes Lineals del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, impartida a l’ETSETB de la UPC [Consulta: 4 octubre 2022]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/346114